glossary glossary

 

Koronograf vírový – koronograf, v němž se fázový posun vytvořený maskou mění v azimutálním směru.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage