glossary glossary

 

Spin-orbitální librace – vazba mezi oběžnou a rotační periodou, která vede k periodickému vychylování osy rotace nebeského tělesa.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage