glossary glossary

 

Leptonové číslo – kvantové číslo, které charakterizuje leptony. Každý lepton má L = +1, antilepton L = −1.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage