glossary glossary

 

Heterodimer – molekula složená ze dvou různých menších podjednotek, monomerů. Nejznámějším heterodimerem je sacharóza, řepný cukr.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage