glossary glossary

 

Optická mříž – pravidelně se střídající minima a maxima elektrického potenciálu, jež vznikla interferencí dvou nebo více laserových svazků.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage