glossary glossary

 

Renormalizace – matematická procedura vedoucí k odstranění některých nekonečen vyskytujících se v kvantové teorii.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage