glossary glossary

 

Magnetický spektrometr – zařízení, vychylující v příčném magnetickém poli částice podle jejich měrného náboje do různých směrů.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage