glossary glossary

 

Antičástice – částice, u které mají všechna kvantová čísla (elektrický náboj, barevný náboj, vůně atd.) opačné znaménko oproti běžné částici.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage