glossary glossary

 

Hvězdná aberace – úhlový odklon paprsku hvězdy od původního směru způsobený skládáním rychlosti světla s rychlostí pohybu Země kolem Slunce.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage