glossary glossary

 

Subluminózní – s fázovou rychlostí nižší, než je rychlost světla.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage