glossary glossary

 

Superluminózní – s fázovou rychlostí převyšující rychlost světla.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage