glossary glossary

 

EUV – extrémní ultrafialový obor, někdy také značený XUV. Jde o UV na hranici s RTG, vlnová délka je 10 až 100 nm.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage