glossary glossary

 

Akumulační prstenec – pomocný cyklický urychlovač, sloužící k modifikaci urychovaných částic, například změně energetického spektra, proudové hustoty, apod.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage