glossary glossary

 

Impaktní parametr – záměrná vzdálenost, kolmá vzdálenost mezi směrem rychlosti nalétávajícího tělesa a středem dalšího (cílového) objektu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage