glossary glossary

 

Synapse – spojení dvou neuronů (nebo smyslové buňky a neuronu), sloužící k předávání vzruchů.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage