glossary glossary

 

Sluneční kolektory – sběrače slunečního záření, ve kterých se přímo na místě dopadu přeměňuje energie slunečního záření na jinou formu energie.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage