glossary glossary

 

Fourierova transformace – integrální transformace, která skládá neperiodický signál ze sinů a kosinů (resp. kmitavých komplexních exponenciál), v případě časoprostoru z rovinných vln. Původní signál (vzor) je integrálem všech parciálních signálů (obrazů).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage