glossary glossary

 

Svítivost – prostorová hustota světelného toku zdroje, udává se v kandelách.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage