glossary glossary

 

AMU – Atomic Mass Unit, atomová hmotnostní jednotka, jedna dvanáctina hmotnosti volného izotopu 12C v základním stavu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage