glossary glossary

 

Pohyblivost – mobilita, koeficient úměrnosti mezi průměrnou rychlostí nabitých částic a elektrickým polem.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage