glossary glossary

 

QED – Quantum Electrodynamics, kvantová elektrodynamika, teorie elektromagnetické interakce. Teorie postavená na Diracově rovnici pro elektron a na kvantové verzi teorie elektromagnetického pole. Intermediální částicí interakce je foton.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage