glossary glossary

 

Gradient – prostorová změna dané veličiny, někdy hovoříme o spádu. Tvoří ho trojice prostorových derivací podle jednotlivých souřadnicových os.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage