glossary glossary

 

Brzdné záření – jev, kdy při průchodu nabitých částic (nejčastěji elektronů) látkou nebo atmosférou vzniká druhotné rentgenové nebo gama záření.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage