glossary glossary

 

ABC – Accelerator Based Conversion of Plutonium, urychlovačem řízená přeměna plutonia.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage