glossary glossary

 

Gauss – jednotka indukce magnetického pole, 1 G = 10−4 T = 10−4 NA−1m−1

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage