Wilson, Kenneth Gennes

(1936)

 


Americký fyzik, který získal v roce 1982 Nobelovu cenu pro fyziku za teorii kritických jevů a fázových přechodů druhého druhu.

Kenneth Wilson vystudoval Harvardskou univerzitu (1956), PhD získal v roce 1961 na univerzitě CalTech (California Institute for Technology). Od roku 1963 do roku 1988 pracoval na Cornellově univerzitě. Právě zde se začal zabývat fázovými přechody druhého druhu. U těchto přechodů je průběh energie při fázovém přechodu spojitý (na rozdíl od fázových přechodů 1. druhu). Fázový přechod probíhá při kritické teplotě v celém objemu tělesa, příkladem může být přechod feromagnetika do doménové struktury při teplotách nižších, než je Curieova teplota. Rozvinul matematickou teorii pro popis systémů v blízkosti kritické teploty. Nejde o jednoduchou záležitost, neboť korelace mnoha veličin právě při kritické teplotě divergují, stávají se vlastností celého objemu vzorku materiálu. Od roku 1988 vyučoval Kenneth Wilson na Státní universitě v Ohiu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage