Vleck, John Hasbrouck Van

(1899–1980)


Americký fyzik a matematik, který získal Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1977 za příspěvek k porozumění chování elektronů v amorfních pevných látkách s magnetickými vlastnostmi. Cenu sdílí s AndersonemMottem. Vleck vystudoval Univerzitu ve Wisconsinu (stát Madison). PhD získal na Harvardu v roce 1922. V roce 1924 začal pracovat na Univerzitě v Minnesotě (stát Minneapolis). Od roku 1928 do roku 1934 zde přednášel. Poté se vrátil na Harvard, kde se stal vedoucím katedry fyziky (1945-1949), děkanem fakulty inženýrství a aplikovaném fyziky (1951–1957) a nakonec profesorem matematiky a filosofie (1951–1969). Van Vleck na počátku 30. let vytvořil první kvantovou teorii magnetismu. Později se stal uznávaným odborníkem na v oblasti teorie molekulárních vazeb a architektury molekul. Zkoumal i spektra volných molekul, paramagnetismus a další jevy.


Slavní lidé Aldebaran Homepage