Verlinde, Erik Peter

(*1962)

Erik Verlinde, nalevo je jeho bratr Herman Verlinde Erik Verlinde Erik Verlinde


Erik Verlinde je holandský teoretický fyzik, který se zabývá teorií strun. Nejvíce šokoval fyzikální obec v roce 2009, kdy představil svou entropickou teorii gravitace. Gravitaci v této teorii nepovažuje za samostatnou sílu, ale za typickou entropickou sílu, která je způsobena gradientem informace. Sama informace je v jeho teorii lokalizována na dvourozměrné nadploše (tzv. holografický princip). Z teorie zevrubně odvodil Newtonovy pohybové zákony, gravitační zákon i obecně relativistický popis přírody. V roce 2016 přidal jako další zdroj entropie objemovou složku – vakuové fluktuace. Ty způsobí, že předpovědi už nejsou shodné s obecnou relativitou. Zdá se, že by jeho teorie mohla vnést světlo i do problematiky temné energie a temné hmoty.  Sám přirovnává gravitaci k tlaku. Jednotlivé molekuly či atomy nevyvíjí tlak, ale jako celek ano. Obdobně je, dle Verlindeho, gravitace důsledkem kvantového chování velkého množství objektů mikrosvěta. Verlindeho myšlenky mají velké množství odpůrců a jen čas ukáže, zda se tato cesta stane novým popisem gravitace či slepou uličkou.

Verlinde je jedním z jednovaječných dvojčat. Jeho bratr Herman je také teoretickým fyzikem a působí jako profesor v Princetonu. Oba bratři studovali fyziku na Utrechtské univerzitě. Erik zde získal PhD pod vedením de Witta v roce 1988 a poté nastoupil na časově omezené postdoktorské místo v Princetonu. Od roku 1993 byl stálým zaměstnancem částicového komplexu CERN. V roce 1996 byl jmenován profesorem na Utrechtské univerzitě. V roce 1999 se stal profesorem v Princetonu. V roce 2003 se vrátil do Holandska a od té doby působí na Amsterodamské univerzitě. V roce 2011 získal Spinozovu cenu, s níž je spojen grant ve výši 2,5 milionu euro. Jde o nejvyšší holandské vědecké ocenění. Jsou po něm pojmenovány Verlindeho algebra a Verlindeho formule (využívané v kvantové teorii pole).


Slavní lidé Aldebaran Homepage