Tombaugh, William Clyde

(1906–1997)

Tombaugh Clyde Tombaugh Clyde


Clyde Tombaugh byl americký astronom, který v roce 1930 objevil na Lowellově observatoři ve Flagstaffu Pluto. Od roku objevu bylo Pluto řazeno mezi planety až do roku 2006, kdy bylo přeřazeno do kategorie trpasličích planet. Tombaugh objevil stovky planetek a navíc se seriózně zabýval výzkumem UFO. Byl nadšeným astronomem a sám postavil několik čočkových a zrcadlových dalekohledů. Od roku 1929 do roku 1945 pracoval v Lowellově observatoři, kde ho přijali na základě kreseb Jupiteru a Marsu, které jim zaslal. Po objevu Pluta získal Tombaugh bakalářský (1936) a magisterský (1938) titul na Kansaské univerzitě. Za druhé světové války přednášel námořní navigaci na Severoarizonské univerzitě. Od roku 1955 do důchodu přednášel astronomii na Nové mexické státní univerzitě. Po Tombaughovi je pojmenována výrazná oblast na Plutu Tombaugh Regio.


Slavní lidé Aldebaran Homepage