Thomson, William (lord Kelvin)

(1824–1907)


Skotsko-irský fyzik. Narodil se v Belfastu, vystudoval Cambridge, krátce působil v Oxfordu. Experimentálně ověřil závislost bodu tání ledu na tlaku, kterou odvodil jeho bratr James. Hluboce se zabýval termodynamikou, navrhl absolutní teplotní stupnici nezávislou na fyzikálních vlastnostech látek. Jeho práce z elektřiny a magnetismu sloužily Maxwellovi jako podklad pro vytvoření elektromagnetické teorie. Později se stal inženýrem navrhujícím kompletní systém pro podmořskou telegrafii. Byl také předsedou komise pro návrh elektrárny u Niagarských vodopádů. Jeho jméno je spojeno i s nestabilitou na rozhraní dvou různě se pohybujících prostředí, kterou dnes nazýváme Kelvinova-Helmholtzova nestabilita. Dále jeho jméno nese Kelvinův (Thomsonův) můstek pro měření malých odporů. Můstek je složen ze sedmi odporů (na rozdíl od čtyřprvkového Wheatstoneova můstku). Thomson napsal přes 600 vědeckých prací a byl za to povýšen do šlechtického stavu a stal se baronem (lordem) Kelvinem. Pojmenován byl podle říčky Kelvin tekoucí kolem Univerzity v Glasgow, kde dlouhodobě působil.


Slavní lidé Aldebaran Homepage