Tesla, Nikola

(1856–1943)


Srbsko-americký inženýr, vynálezce mnoha elektrických přístrojů, mimo jiné i Teslovy cívky. Poukázal na výhody střídavého proudu při jeho přenosu na velké vzdálenosti oproti přenosu proudu jednosměrného a navrhl třífázový přenos, který je dnes hojně využívaný. Vyvinul motory na střídavý proud. Narodil se v Srbsku, které bylo součástí Rakousko-Uherska. Později se stal americkým občanem. V roce 1893 demonstroval bezdrátový přenos energie a v roce 1894 bezdrátovou komunikaci. Tesla měl extravagantní chování a byl okolím považován za blázna. Kromě elektřiny a magnetizmu se zabýval i robotikou, radary, prvními počítači, balistikou, jadernou a teoretickou fyzikou. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce tesla.


Slavní lidé Aldebaran Homepage