Taylor, Joseph

(1941)


Americký fyzik působící v Princetonu. Spolu s Hulsem zkoumali podvojný pulsar PSR 1913+16 objevený v Arecibu v roce 1974. Na tomto systému nalezli řadu relativistických efektů (například stáčení periastra o 4° za rok!). Největším objevem bylo zjištění změny oběžné periody odpovídající ztrátě energie vyzařováním gravitačních vln. Šlo o prvé, byť nepřímé potvrzení existence gravitačních vln. Za tento objev dostali Taylor a Hulse Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1993. Taylor studoval na Moorestown Friends School v New Jersey, na Haverfordově koleji v Pensylvánii a na Harvardu, kde získal v roce 1968 PhD. Krátce pracoval na Univerzitě v Massachusetts, kde se stal profesorem astronomie. Poté se stal ředitelem radioobservatoře RCAO fungující při univerzitě. Od té doby se věnoval radioastronomii na nejrůznějších významných observatořích.


Slavní lidé Aldebaran Homepage