Sitter, Willem, de

(1872–1934)


Holandský astronom, fyzik a matematik, který nalezl řešení Einsteinových rovnic obecné relativity pro případ kladné nenulové kosmologické konstanty a nulové hmoty. Takovému vesmíru se dnes říká de Sitterův vesmír. Exponenciálně se rozpíná a neobsahuje žádnou hmotu. Hubblova konstanta se po celou dobu expanze nemění. V roce 1932 publikoval de Sitter spolu s Einsteinem článek o tom, že by ve vesmíru mohlo být velké množství nesvítící hmoty. De Sitter vystudoval Univerzitu v Groningen. Dva roky (1897–1899) pracoval v Jižní Africe na observatoři v Kapském městě. Od roku 1908 byl vedoucím katedry astronomie na Leidenské univerzitě a v roce 1919 se stal ředitelem Leidenské observatoře, kterou vedl až do své smrti. Po de Sitterovi je pojmenován kráter na Měsíci a planetka 1686 De Sitter.


Slavní lidé Aldebaran Homepage