Russell, Henri Noris

(1877–1957)


Americký astronom, objevitel závislosti svítivosti (absolutní magnitudy) na teplotě (spektrální třídě) hvězd. Dříve tuto závislost již objevil Hertzsprung. Diagram zobrazující tuto závislost se nazývá Hertzsprungův-Russelův diagram. Jeho jednotlivé větve (hlavní posloupnost, obři, veleobři, trpaslíci) odpovídají vývojovým stadiím hvězd. Russel také zjistil chemické složení Slunce. V roce 1923 objevil spolu s Frederickem Soundersem LS vazbu mezi orbitálním a spinovým momentem hybnosti (někdy se nazývá Rusellova-Soundersova vazba). Russel vystudoval astronomii v Princetonu v roce 1897 a v roce 1899 zde získal doktorát. V letech 1903 až 1905 pracoval na Observatoři v Cambridgi. Poté se vrátil do Princetonu, kde nastoupil jako asistent (1905), poté se stal docentem (1908) a nakonec profesorem (1911). Od roku 1912 byl v Princetonu ředitelem univerzitní observatoře.


Slavní lidé Aldebaran Homepage