Rosen, Nathan

(1909–1995)

Nathan Rosen Nathan Rosen


Nathan Rosen je americko-izraelský teoretický fyzik, který se narodil židovské rodině v Brooklynu (část New Yorku). Fyziku vystudoval na MIT a v produktivním věku se zabýval především kvantovou teorií a obecnou relativitou. Nejznámějším se stal formulací EPR paradoxu (Einsteinův-Podolského-Rosenův paradox), při němž díky provázanosti vlnové funkce páru částic můžeme uskutečněním měření na jednom členu páru okamžitě získat informace o druhém členu páru. Této provázanosti pak využil při prvním korektním popisu stavu elektronů ve vodíkové molekule. V roce 1935 spolu s Einsteinem předpověděli teoretickou možnost existence časoprostorového mostu mezi dvěma různými oblastmi prostoru. Později se tomuto Einsteinově-Rosenovu mostu začalo říkat červí díra. Ukázalo se, že původní řešení je nestabilní vůči jakýmkoli malým poruchám a zmizí natolik rychle, že jím neprojde ani částice světla. Dodnes se ale konají pokusy s nalezením metriky časoprostoru, která by umožňovala rychlé spojení dvou odlehlých oblastí. Nathan Rosen často cestoval, dva roky pobýval v Sovětském svazu a neustále se vracel do Izraele, který považoval za svůj domov. V Izraeli pomáhal založit Izraelskou akademii věd a klasického vzdělávání, Izraelskou fyzikální společnost (jejím prezidentem byl v letech 1955 až 1957) a Mezinárodní společnost pro obecnou relativitu a gravitaci (prezidentem byl v letech 1974 až 1977).


Slavní lidé Aldebaran Homepage