Richter, Burton

(1931)


Americký fyzik, který dostal v roce 1976 spolu se Samuelem Tingem Nobelovu cenu za fyziku za objev částice J/psi.

Richter studoval na MIT (Massachusetts Institute of Technology), kde získal v roce 1956 doktorát. Ten samý rok začal pracovat na Stanfordské universitě v Kalifornii, kde se v roce 1967 stal profesorem fyziky. Prováděl experimenty, které potvrdily kvantovou elektrodynamiku. Ve spolupráci s kolegou Davidem Ritsonem a s finanční pomocí organizace „Atomic Energy Commission“ v roce 1973 dokončil stavbu elektron-pozitronového urychlovače SPEAR ve Stanfordu. V roce 1974 zde byl objeven kvark „c“ ve vázaných stavech charmonia (cc). Richter tuto částici pracovně nazval J. Částici nalezla i skupina vedená Samulelem Tingem na protonovém urychlovači v Brookhavenu v experimentech s pevným terčem. Stejnou částici zde nazvali ψ (objev vešel do dějin fyziky jako listopadová J/ψ revoluce). Dnes se částice nazývá J/psí. Jedná se o první z těžkých, dlouho žijících mezonů obsahujících „c“ kvark.


Slavní lidé Aldebaran Homepage