Pease, Rendel Sebastian

(1922–2004)

   


Anglický jaderný fyzik. Jeho studia v Cambridgi přerušila druhá světová válka, za které se stal členem výzkumného týmu královského letectva. Po válce dostudoval fyziku na koleji Trinity v Cambridgi. Zabýval se rentgenovou krystalografií a od roku 1955 se aktivně podílel na výzkumu fúze, zejména v toroidální geometrii. V roce 1956 dokázal spolu s Braginskym, že pokud proudovým vláknem teče proud přes 1,6 MA, dojde k tzv. elektromagnetického kolapsu, při kterém ztráta energie zářením způsobí nekontrolovatelný kolaps vlákna k ose. V laboratoři se pozorují jen oddělené horké tečky, kolaps celého vlákna se dosud nepodařilo pozorovat. V roce 1964 se anglický fúzní program soustředil v Culhamu, kde zpočátku Pease vedl jedno oddělení a v roce 1967 se stal ředitelem celé Culhamské laboratoře. Po celé období studené války udržoval vtahy s předními sovětskými experty na fúzi, například s Lvem Arcimovičem. Po mnoho let byl ředitelem britského fúzního výzkumného programu. V 70. letech vedl jednání, která směřovala k propojení britského fúzního programu s evropským. Napsal přes sto vědeckých prací. Přátelé Peasemu neřekli jinak než Bas, což byla zkratka jeho jména Sebastian.


Slavní lidé Aldebaran Homepage