Parker, Eugene

(1927–2022)


Americký astrofyzik zabývající se teorií slunečního větru a magnetickými poli ve vesmíru. Je po něm pojmenována Parkerova plocha nulového magnetického pole Slunce (tzv. neutrální vrstva), Parkerův model přepojení magnetických silokřivek z roku 1957 a Parkerova teorie tekutinového dynama. Navrhl také jeden z mechanizmů ohřevu sluneční koróny (za pomoci velkého množství mikrorekonekcí magnetických silokřivek). Bakalářské studium zakončil na Michiganské státní univerzitě v roce 1948 a PhD získal na Caltechu v roce 1951. Krátce pracoval na Univerzitě v Utahu, od roku 1955 pracoval trvale na Univerzitě v Chicagu. V roce 1967 se stal členem Americké národní akademie věd. Velice známá je jeho kniha Cosmical Magnetic Fields.


Slavní lidé Aldebaran Homepage