Oort, Jan Hendrick

(1900–1992)


Holandský astronom, průkopník radioastronomie a odborník na komety. V roce 1924 objevil Oort galaktické haló. V roce 1927 odhadl vzdálenost středu Galaxie a dokázal z analýzy pohybu hvězd, že Mléčná dráha rotuje. Po Druhé světové válce se začal hluboce zabývat radioastronomií, která ho fascinovala. Pořídil si starý německý radar, kterým pozoroval. V roce 1950 získal prostředky pro stavbu nového holandského radioteleskopu. V roce 1970 vystavěl celou radioteleskopickou síť pro interferometrická pozorování. Objevil polarizaci záření z Krabí mlhoviny a tím jeho synchrotronní původ. Oort předpověděl v roce 1950, že komety přilétají z obrovské kulovité skořápky, která obklopuje Sluneční soustavu. Tato skořápka je známa jako Oortovo mračno. Nachází se ve vzdálenosti zhruba 20 000÷100 000 AU od Slunce. Obsahuje velké množství nepravidelných těles s drahami o sklonech v rozmezí 0°÷90°. Jedná se většinou o slepence zmrzlých plynů, vodního ledu a úlomků hornin, které se dostávají do blízkosti Slunce vlivem gravitačních poruch. Jejich počet se odhaduje na jeden bilión při celkové hmotnosti do 10 MZ.


Slavní lidé Aldebaran Homepage