Onsager, Lars

(1903–1976)


Norsko-americký chemik a teoretický fyzik. V roce 1968 získal Nobelovu cenu za chemii. Zabýval se teorií elektrolytů a Brownovým pohybem iontů. Uchvátila ho statistická fyzika a termodynamika. V roce 1944 nalezl analytické řešení dvojrozměrného Isingova modelu feromagnetik. Zkoumal difúzi částic způsobenou gradientem teploty a koncentrace a produkci entropie při těchto procesech. Své poznatky zobecnil na tzv. Onsagerovy relace reciprocity. Onsager vystudoval Norský technický institut v roce 1925 a poté zde začal pracovat. V roce 1928 se přestěhoval do Spojených států a stal se zaměstnancem Univerzity Johna Hopkinse. Ukázalo se, že je geniální vědec, ale mizerný učitel. Záhy přešel na Brownovu univerzitu, kde se zabýval statistikou a termodynamikou. Posledním zaměstnavatelem se stala Univerzita v Yale, kde Onsager zůstal až do důchodu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage