Napier, John

(1550–1617)


Skotský matematik, studoval na univerzitě Sv. Ondřeje ale nejsou záznamy o tom, kde a zda vůbec studium dokončil. Kromě matematiky se zajímal také o literaturu a teologii. Nejznámější jsou však jeho práce z oboru logaritmů. Objevil exponenciální výrazy pro trigonometrické funkce a zavedl desetinné vyjádření pro zlomky. Napierovy logaritmy však nebyly to, co používáme jako logaritmy dnes. Napier totiž nedošel k logaritmům algebraickou cestou, neboť algebra byla v jeho době teprve v začátcích, nýbrž se inspiroval dynamikou. Největší obtíže Napierova logaritmu, totiž že logaritmus z jedné není roven nule, se podařilo vyřešit spolu s Henrym Briggsem, anglickým matematikem. Někdy po roce 1615 tak vznikly tabulky logaritmů o základu 10, takové, jaké se používaly ještě donedávna.


Slavní lidé Aldebaran Homepage