Møller, Christian

(1904–1980)


Dánský chemik a fyzik. Narodil se 22. prosince 1904. Studia na univerzitě v Kodani zakončil v roce 1929. V roce 1932 odvodil formuli pro účinný průřez rozptylu dvou elektronů a pro rozptyl elektronu a mionu. (tzv. Mølerova formule, Møllerův rozptyl). Vztahy odvodil tehdy ještě bez pomoci techniky Feynmanových diagramů. V roce 1934 publikoval spolu s Miltonem Plessetem poruchovou teorii (založenou na Hartree-Fockově metodě), která se hojně využívá v kvantové chemii. V roce 1943 se stal mimořádným profesorem na Univerzitě v Kodani. V letech 1954 až 1957 byl ředitelem skupiny pro teoretický výzkum ve středisku CERN. Od roku 1959 do roku 1980 byl tajemníkem dánské Královské akademie věd. Kromě kvantové teorie se také zabýval teorií gravitace, obecnou relativitou a gravitačním kolapsem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage