Möbius, August Ferdinand

(1790–1868)


Německý matematik a astronom, zabýval se nebeskou mechanikou, geometrií a teorií čísel. Möbiovo jméno se nejčastěji pojí s Möbiovou páskou, která má pouze jednu stranu, přestože se nejedná o plochou věc. Jako první zavedl v projektivní geometrii homogenní souřadnice. Je po něm pojmenována také Möbiova transformace (konformní zobrazení) f(z) = (az+b)/(cz+d), která se využívá v projektivní geometrii. K jeho učitelům patřili Karl Gauss a Johann Pfaff.


Slavní lidé Aldebaran Homepage