Misner, Charles

(1932)


Americký teoretický fyzik, zabývá se teorií gravitace, astrofyzikou a kosmologií. Jeho práce se týkala také kvantové gravitace, úlohy topologie a numerich simulací v obecné relativitě. Podařilo se mu nalézt Hamiltonovu formulaci Einsteinových rovnic obecné relativity (ve které je časoprostor rozdělen na čas a prostor), té se dnes říká ADM formalizmus (Arnovitt, Deser, Misner). Fyziku vystudoval na Princetonu, kde získal i PhD pod vedením Wheelera. Je spoluautorem jedné z nejvýznamnějších učebnic obecné relativity Misner, Thorne, Wheeler: Gravitation, která je v odborných kruzích nazývána podle počátečních jmen autorů MTW. Po Misnerovi jsou pojmenovány: Misnerův prostor (topologický prostor, který připomíná periodické okrajové podmínky na obdélníkové oblasti), ADM formalismus (Arnovitt, Deser, Misner) v obecné relativitě.


Slavní lidé Aldebaran Homepage