Milankovič, Milutin

(1879–1958)


Srbský geofyzik Milutin Milankovič se zejména zasloužil o teorie popisující střídání klimatických změn na Zemi. Jeho teorie z roku 1920 je dodnes velice uznávaná a založena je na třech periodických změnách: precesi, změně sklonu zemské osy a změně excentricity.

Milutin Milankovič se narodil 28. května 1879 nedaleko Osijeku a zemřel 12. prosince v Bělehradě. Vystudoval stavební inženýrství na Vídeňské vysoké škole technologické a v roce 1904 zde i získal doktorát. Do roku 1909 pracoval ve Vídní jako stavitel železobetonových konstrukcí, poté získal místo matematika v Bělehradě. Zde se nadále věnoval využití železobetonu, ale i dalšímu vědeckému výzkumu. Během intervencí za 1. světové války měl Milankovič povoleno pracovat v knihovně Maďarské akademie věd. Zaměřil se na sluneční záření a klimatické podmínky na planetách a vše popsal v monografii z roku 1920. Výsledky obsažené v této práci získaly Milankovičovi dobrou reputaci ve vědeckém světě a byl přizván ke spolupráci na dalších publikacích. Jednalo se o příručku ke klimatologii a příručku k geofyzice. V teoriích planetárního klimatu se nejvíce věnoval Zemi a střídání dob ledových.

Milankovič se také zabýval historickým vývojem věd, čehož využil k napsaní učebnice historického vývoje astronomie a dalším knihám zabývajících se vývojem exaktních věd. Částečně napsal i vlastní životopis, ale ten dokončil a vydal až jeho syn Vasko Milankovič.


Slavní lidé Aldebaran Homepage