Mayer, Maria Goeppert

(1906–1972)


V Německu narozená americká fyzička. Spolu s Hansem Jensenem z Německa se dělí o Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1963. Oba jí dostali za návrh slupkové struktury atomového jádra.

Maria Goeppert studovala fyziku na universitě v Göttingenu (titul PhD získala v roce 1930) pod vedením tří nositelů Nobelových cen. V roce 1930 se provdala za Amerického chemického fyzika Josepha Mayera a nedlouho nato ho doprovodila na Univerzitu Johna Hopkinse v Baltimore ve státě Maryland. Dalších devět let zde pracovala. Během této doby spolupracovala s Karlem Herzfeldem a svým manželem na studiu organických molekul. V roce 1933 dostala americké občanství a v témže roce byla spolu se svým manželem pozvána na Kolumbijskou univerzitu, kde Maria Mayer pracovala na oddělení uranových izotopů pro projekt atomové bomby. Spolu s manželem publikovala v roce 1940 statistickou mechaniku. Během druhé světové války působili taktéž na této univerzitě, ale v letech 1942 až 1945 učila také na Sarah Lawrence College.

Po válce Mayerová zaměřila všechno úsilí na atomovou fyziku a v roce 1945 se stala mimořádnou profesorkou na Fermiho ústavu jaderného výzkumu při Univerzitě v Chicagu. V roce 1959 se tam stala na základě pozvání řádnou profesorkou. V letech 1948–1949 publikovala několik prací zaměřujících se na stabilitu a uspořádání protonů a neutronů v atomovém jádře. Vyvinula teorii, která říkala, že atomové jádro je tvořeno několika slupkami neboli orbitaly a že rozdělení protonů a neutronů po těchto slupkách či orbitalech přesně definuje stabilitu každého druhu jádra. Podobnou teorii vyvinul přibližně ve stejnou chvíli v Německu Hans Jensen, se kterým spolupracovala na publikaci Elementary Theory of Nuclear Shell Structure (1955). Tato práce z ní učinila vůdčí osobnost v této oblasti fyziky. Je také známa pracemi v kvantové elektrodynamice a spektroskopii. Po smrti svého manžela v roce 1960 přijala Mayerová pozvání na Kalifornskou univerzitu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage