Markov, Andrei

(1856–1922)


Ruský matematik, zabýval se číselnou teorií, spojitými zlomky, řadami a zejména teorií pravděpodobnosti. Markov vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity v Petěrburku. V roce 1877 získal zlatou medaili univerzity za řešení jednoho typu diferenciální rovnice. V roce 1880 dostudoval, v roce 1885 obhájil doktorskou práci. Od roku 1895 přednášel diferenciální počet (tento post převzal po Čebyševovi). Matematikem byl i Markovův mladší bratr a také jeho syn. Po Markovovi jsou nazvány Markovovy řetězce (sled náhodných proměnných, kde následující proměnná je určena pravděpodobnostně z předchozí proměnné), Markovovy nerovnosti, Markovův rozhodovací proces, Markovův algoritmus, Markovova síť, Markovova obálka, Gaussův-Markovův teorém a další.


Slavní lidé Aldebaran Homepage