Mach, Ernst

(1838–1916)


Rakouský vědec pocházející z Moravy. Základy jeho filozofie jsou postaveny na myšlence, že podstata poznání přírodních zákonů je nám zprostředkována pouze lidskými smysly. Setrvačné projevy chápal jako vlastnosti celého Vesmíru (Machův princip). Tento princip posloužil Albertu Einsteinovi jako základ obecné relativity. Byl profesorem na Karlo-Ferdinandově univerzitě (dnešní MFF UK), patřil k vynikajícím učitelům, své myšlenky dokázal jasně formulovat. Dva roky byl děkanem a sedm let rektorem univerzity. Jeho záběr ve fyzice byl mimořádně široký. Je po něm pojmenován nejen známý Machův princip, ale také Machovo číslo (poměr rychlosti tělesa a ychlosti zvuku), Machův vlnostroj, Machovo kyvadlo, Machův úhel, Machův kužel (kužel rázové vlny u nadzvukové rychlosti) a medaile Ernesta Macha udělovaná Akademií věd České republiky vynikajícím osobnostem fyziky.


Slavní lidé Aldebaran Homepage