Lobačevskij, Nikolaj Ivanovič

(1792–1856)


Ruský matematik, který proslul zejména studiem neeuklidovské geometrie. Své výsledky publikoval v roce 1840. Nezávisle neeuklidovskou geometrii objevil Gauss, o svých výsledcích však řekl jen velmi málo lidem a je málo pravděpodobné, že by Lobačevskij o těchto pracích věděl. Na jeho počest je pojmenována geometrie s konstantní zápornou křivostí Lobačevského geometrie. Tato geometrie se využívá v obecné relativitě. Lobačevsjkij prokázal, že pátý Eukleidův teorém o rovnoběžnosti je samostatným axiomem a nelze ho odvodit z předchozích tří Eukleidových postulátů. také se zabýval numerickou matematikou, například aproximativním hledáním kořenů polynomiálních rovnic.-


Slavní lidé Aldebaran Homepage