Larmor, Joseph sir

(1857–1942)


Irský fyzik a matematik. Vysvětlil Fitz-Geraldovu kontrakci nezávisle na Lorentzovi a předpověděl dilataci času. Navrhl éter jako dokonale nestlačitelnou a elastickou tekutinu a propojil tuto teorii s mechanickým modelem éteru, který navrhl Kelvin (mříž setrvačníků). Vypočetl energii uvolňovanou při záření urychleného náboje, vysvětlil rozštěpení spektrálních čar v magnetickém poli. Jako jeden z prvních předpokládal, že geomagnetické bouře souvisí se slunečními vzplanutími a jsou způsobeny elektrony přicházejícími ze Slunce. Zabýval se elektrodynamikou, termodynamikou a elektronovou teorií látek. Studoval v Belfastu a v Cambridgi. V roce 1903 se stal profesorem v Cambridgi. Na jeho počest je pojmenován Larmorův poloměr – poloměr pohybu nabité částice v magnetickém poli.


Slavní lidé Aldebaran Homepage